KEZDŐLAP > Felvételi > Pótelvételi jelentkezés - korábbi tanulmányokkal
Pótelvételi jelentkezés - korábbi tanulmányokkal
Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 21-ig

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 21. 

A Szent Pál Akadémián a Teológia szakon folyó egységes, osztatlan mesterképzésbe (a mesterfokozat a korábbi egyetemi diplomának felel meg) bekapcsolódhatnak a Szent Pál Akadémián szerzett főiskolai szintű teológusi végzettséggel és szakképzettséggel, illetve korábbi főiskolai vagy osztatlan mesterszakos tanulmányokkal rendelkezők. A mesterképzés kreditrendszerben folyik. Főiskolai szintű teológusi szakképzettség birtokában a mesterfokozat megszerzéséhez a képzési idő legalább 2 félév, az összegyűjtendő kreditek száma legalább 60 kredit[1].

A Szent Pál Akadémián szerzett főiskolai szintű teológusi végzettség (illetve korábbi teológusi főiskolai vagy osztatlan mesterképzésben folytatott tanulmányok) esetén a mesterképzésbe való felvételről, a tanulmányok beszámíthatóságáról és annak kreditértékéről, a teljesítendő tanulmányi és vizsgakövetelményekről az intézmény Kreditátviteli Bizottsága dönt. A Kreditátviteli Bizottság határozza meg, hogy a korábbi oklevelet/tanulmányokat a mesterképzésben milyen feltételek mellett, hány kredittel számítja be.


Idegen nyelvi követelmény a diploma megszerzéséhez: a teológiai szaknyelvi képzés teljesítése. 
 

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 21. 

A jelentkezés három lépésből áll.
1. A https://felveteli.szpa.hu/ oldalon található hivatalos és tanulmányi adatok megadására szolgáló jelentkezési formanyomtatvány Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 21-ig tölthető ki és küldhető el.
2. A jelentkezéshez emellett Önnek még ki kell töltenie az oldal aljáról vagy a következő linkről letölthető Önéletrajz és motivációs kérdések SZPA jelentkezéshez című nyomtatványt mellékleteivel együtt. A papíralapon kitöltött és aláírt nyomtatványt a mellékletekkel együtt szkennelje be és küldje el a felveteli@szpa.hu címre.
3. Ezután adja fel postán is vagy személyesen juttassa el a nyomtatványt az intézmény címére (Szent Pál Akadémia, 1103 Budapest, Gyömrői út 69.) a mellékelendő eredeti dokumentumokkal vagy másolatokkal (érettségi bizonyítvány, külföldi érettségi bizonyítvány hitelesített másolata és fordítása, nyelvvizsga, egyházi elöljárói ajánlások, nyilatkozatok, személyi okmányok, hallgatói jogviszonyigazolás, felvételi díj befizetési bizonylat) együtt az alább található tájékoztatás szerint.

Részletes jelentkezési útmutató:

Első lépés: az elektronikus pótfelvételi jelentkezés kitöltése 2023. augusztus 21-ig, ami az alábbi linken érhető el: https://felveteli.szpa.hu/ A nyomtatvány a legvégén az ELKÜLDÉS gomb megnyomásával küldhető be.

Második lépés: az oldal aljáról (is) letölthető Önéletrajz és motivációs kérdések SZPA jelentkezéshez elnevezésű nyomtatványt kitöltve és aláírva, majd a mellékletekkel együtt beszkennelve ugyancsak 2023. augusztus 21-ig a felveteli@szpa.hu címre kell elküldeni.

Harmadik lépés: Az e-mailben történt elküldés után az önéletrajzot és a motivációs kérdéseket tartalmazó kitöltött és aláírt nyomtatványt az egyházi elöljárói ajánlásokkal együtt eredetiben, a többi csatolandó dokumentumot másolatban vagy eredetiben (lásd alább) postai úton vagy személyesen is el kell juttatni az intézmény címére (1103 Budapest Gyömrői út 69.), illetve az Akadémia Főépület előtt álló levélszekrénybe.


2023. augusztus 21-ig a felveteli@szpa.hu e-mail címre beszkennelve elküldendő dokumentumok (külön jelezzük, amennyiben az elektronikus jelentkezés és a beszkennelt dokumentumok e-mailben történő elküldése után az eredeti dokumentumot kell postán vagy személyesen is az intézményhez eljuttatni):

  • A fényképes önéletrajz és motivációs kérdések nyomtatvány kitöltve, fényképpel ellátva, aláírva és beszkennelve, beleértve a két egyházi elöljárói ajánlást tartalmazó, elöljárók által kitöltött nyomtatványt (elküldhető az önéletrajzzal és motivációs kérdésekkel egy, illetve külön dokumentumban is). Amennyiben az ajánlást nem a felvételiző, hanem az ajánló maga küldi be, ezt az ajanlas@szpa.hu e-mail címre tudja megtenni. (Az eredeti dokumentumo(ka)t kell postán beküldeni).
  • Az érettségi bizonyítvány. 
  • Külföldön érettségizetteknél az eredeti érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, valamint ennek magyar nyelvű hiteles fordítását kell elküldeni. Hiteles másolatnak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda – www.offi.hu, 1062 Budapest, Bajza u. 52., tel.: +36 1 4289600 –, a külföldi magyar nagykövetség és a magyar közjegyző által készített hiteles másolat minősül, hiteles fordításnak pedig az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a külföldi magyar nagykövetség és a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás minősül. (Az eredeti dokumentumot kell postán beküldeni.)
  • A nyelvtudást igazoló dokumentum (közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga esetén).
  • Személyazonosító okmány, lakcímkártya, adóigazolvány és TAJ kártya.
  • Hallgatói jogviszony igazolás, amennyiben más felsőoktatási intézményben jelenleg tanul. (Az eredeti dokumentumot kell postán beküldeni.)
  • Nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító okirat.
  • A 4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetését igazoló feladóvevény/befizetési bizonylat. (A jelentkezéshez 4000 Ft felvételi eljárási díjat kell befizetni. Ezt kérjük átutalással teljesíteni a Szent Pál Akadémiának a Raiffeisen Banknál vezetett 12072507–01165405–00100003 számú bankszámlájára. Az átutalásnál kérjük feltüntetni: felvételi díj befizetése.)

 

A tanulmányok finanszírozása
A jelentkezéseket állami ösztöndíjas, illetve önköltséges helyekre lehet beadni. Az intézményben a korábbi évekhez hasonlóan rendelkezésre állnak magyar állami ösztöndíjas (államilag finanszírozott) helyek. 
Az önköltség hallgatók által megtérítendő összege nappali és levelező tagozaton a 2023/24-as
tanévben: legfeljebb 110 000 Ft/félév.

Elérhetőségek
Cím: 1103 Budapest Gyömrői út 69. 
E-mail: felveteli@szpa.hu
Ajánlás benyújtása egyházi elöljáró által: ajanlas@szpa.hu.
Telefon: +36 1 4322 720.


[1] A megszerzendő kreditek száma a korábbi tanulmányoknak a mesterképzésbe kreditértéken való beszámításától függ, ez mindenkinél egyéni. A tanulmányi idő függ a megszerzendő kreditek számától, másrészt a hallgató választásától (mennyi tantárgyat vesz fel), illetve részben a lehetőségektől (pl. mely oktatási időszakban vannak meghirdetve azok a tárgyak, amelyeket a hallgatónak teljesítenie kell, milyen időpontokban vannak meghirdetve stb.).