Intézményünk
Felvételi
Képzések
Tanév
Díjak és támogatás
Jogtár
Publikációk
Kapcsolat
Tanév
Tudományos Diákköri Konferencia eredmények 2014
2015.01.21.
A TDK nagy jelentőségű esemény, hiszen egy olyan platformot jelent, amely során a hallgatók egy-egy téma önálló feldolgozása során maguk is hipotéziseket állítanak fel, s kutatásaik során egy-egy téma szakértőivé válhatnak.
A mostani forduló során három versenyző kívánta bebizonyítani oktatóik, hallgatótársaik előtt, hogy elég mélyre ásták magukat a téma tanulmányozásában ahhoz, hogy méltán képviseljék az intézményt az országos fordulón.

A helyi forduló első helyezettje Kulifai Máté lett, aki Kik az „Isten fiai”? – Az 1Mózes 6: 2, 4 ókori exegézise címmel készítette tanulmányát. Máté egy bibliai versből kiindulva ókori szerzők munkáin keresztül világított rá az ókor egyik legérdekesebb, ma igencsak vitatott kérdésére: szállta-e meg valaha a Földet egy magasabb rendű civilizáció? Máté az „Isten fiai” kifejezés angyali interpretációja mellett foglalt állást, ugyanúgy, ahogy nem egy neves ókori szerző, zsidó írásmagyarázó, keresztény teológus, egyházatya. Idézett apokrif, illetve pszeudoepigráf iratokból is. Úgy tűnik, csak napjainkban bizonyul hihetetlennek, miszerint Isten angyalai megjelenhettek a Földön. Vagy mégsem? Az internet világa, de Hollywood is egyre több olyan témával hozakodik elő, mely a jövőben feltételezi az embernél magasabb intelligenciával bíró lények, s nyomukban kialakuló technikai forradalom megjelenését – hangzott Máté előadásának aktualizáló zárszava.

A második helyezett Nagy Attila lett, aki Izrael Állam: üdvtörténeti szükségszerűség? címmel tartotta meg előadását. A helyettesítési teológia hatásairól tudhattunk meg többet kutatása nyomán. Felhívta a figyelmet arra is, ha valamit tévesen értelmezünk, nem elég csupán a tévedést felszámolni, hanem abból a hamis állításból kiinduló koncepciókat is korrigálni kell. Ugyanúgy igaz ez a téves teológiai nézetekre is, hiszen az hívők, keresztények tömegeinek a gondolkodását befolyásolja több ezer év óta. Éppen ezért is szükségszerű az egyházak teológiáját a helyettesítési teológia minden „járulékos” negatív hatásától megtisztítani. A keresztény egyházak Izraelhez való felemás hozzáállása ebből a mulasztásból fakadhat.

A verseny harmadik helyezettje Bikki Hajnalka lett, aki Döntések és sorsok. Izrael Állam megalakulásának politikai, történelmi, társadalmi előzményei 1945–48. címmel írta dolgozatát. Hajnalka a holokausztot túlélő nemzet önálló államért folytatott első küzdelmeit vette sorra. Előadásában kitért mind a nemzetközi, mind a zsidó oldalon megtett lépésekre. Kiemelte, hogy ezeknek a nagyszabású történéseknek, döntéseknek a jelentősége azért is óriási, mert hatása egyéni emberi sorsokban, életekben jelentkezik mind a mai napig.

Igazán tartalmas két órában lehetett azoknak része, akik jelen voltak XXXII. OTDK főiskolánkon belüli fordulóján. Reméljük a versenyzők példája, szorgalma, s az így felmutatott eredménye mindenkit meggyőzött arról, hogy érdemes saját kutatást kezdeni tanulmányainkhoz kapcsolódva egy általunk választott témában, s hogy ennek nyomán mekkora többletinformációra tehetünk szert. Az országos fordulóra mindhárom versenyző továbbjutott. Ezúton is gratulálunk nekik és sok sikert kívánunk a továbbiakban!

Dósa Hanna Zoé
Publikálta: Horváth András
© 2011 Szent Pál Akadémia