Könyvtár
Az újonnan létrejövő könyvtár közel kétszer annyi olvasói helyet fog biztosítani, több mint kétszeres alapterületen és lehetőséget nyújt majd a diákság, az oktatók és az alkalmazottak igényeinek az eddigieknél is felhasználóközpontúbb, a tanulástámogatást kiemelt prioritásként kezelő kielégítésére.

Szent Pál Akadémia Könyvtára
1103 Budapest, Gyömrői út 69.
Phone: (+06-1) 432 2777/873
Email: konyvtar@szpa.hu
https://lib.szpa.hu

Az állományban levő könyvekről tájékozódni lehet a könyvtár katalógusában, és ugyanitt hallgatói regisztrációt is lehet kezdeményezni a kölcsönzéshez: https://lib.szpa.hu

 

A jelenlegi időszak egyik legfontosabb infrastrukturális fejlesztése az intézmény könyvtárának a campuson belüli új épületbe költöztetése. Az újonnan létrejövő könyvtár közel kétszer annyi olvasói helyet fog biztosítani, több mint kétszeres alapterületen és lehetőséget nyújt majd a diákság, az oktatók és az alkalmazottak igényeinek az eddigieknél is felhasználóközpontúbb, a tanulástámogatást kiemelt prioritásként kezelő kielégítésére. Az eddig is létező kutatószoba-funkciók mellett tanulószobák is létrejönnek majd az új könyvtárban, elválik a nagyobb olvasói kört kiszolgáló nyilvános olvasótermi és az akadémiai olvasótermi funkció, és új, komplex könyvtári elektronikus rendszer is kiépítésre kerül.

A könyvtár olvasóterme szabadpolcon teszi hozzáférhetővé azt a rendkívüli állományt, mely az Akadémián folyó oktatást szolgálja: főként a biblikum, elméleti és gyakorlati teológia, egyháztan, egyháztörténet és a hozzájuk illeszkedő társadalom- és természettudományok területén. A könyvtár állománya a 2020-as adatok szerint 15 367 kötetet, összesen 19 823 különféle dokumentumot számlált. A könyvtár dokumentumainak tárolására szabadpolcos rendszer és raktár áll rendelkezésre. A szabadpolcos rendszer az utóbbi öt évben tovább bővült. Az olvasóterem méreteihez képest a maximálisan elhelyezhető polcfolyóméter lett beépítve. A folyóirat-állomány a folyóirat-tárolóknak köszönhetően teljesen áttekinthetővé vált.