Publikációk
A Szent Pál Akadémia oktatóinak publikációi, cikkei, tanulmányai.

Évente kétszer megjelenő folyóiratunk, a STUDIA BIBLICA – BIBLIAI TANULMÁNYOK publikációs lehetőséget biztosít minden olyan tanulmánynak, forrásközlésnek vagy recenziónak, amely a teljes ó - és újszövetségi Szentírást érintő bármely filológiai, exegétikai, történeti, etikai, filozófiai vagy épp természettudományos kérdésről kíván értekezni. Lapunk fő profiljához tartozik az őskereszténység, a Nikaia előtti ókeresztény kor forrásainak, írásmagyarázatának és történelmének kutatása, de éppilyen fontosnak tartjuk az ősi és modern Izrael, valamint a zsidóság történetével kapcsolatos tanulmányok megjelentését. A Studia Biblica szerkesztői a folyóirat legfőbb küldetésének azt tartják, hogy az evangéliumi–karizmatikus keresztény teológiát tudományos módszerességgel műveljék, és ne a Bibliát tegyék a tudomány mérlegére, hanem a különféle humán, társadalom- vagy természettudományokat vizsgálják meg a bibliai kinyilatkoztatás fényében. A minél magasabb szellemi és tudományos színvonal biztosítása érdekében a beküldött cikkek névtelen szakértői értékelés (peer-review) alapján kerülnek közlésre. Lapunk egyelőre négy állandó rovattal indul: a Tanulmányokba várjuk az 1–2 szerzői ív (40–80 000 N) terjedelmű cikkeket; a Kisebb közlemények rovatba az 1 ív alatt írásokat; a Forrás rovatban teológiai, egyháztörténeti vagy történelmi dokumentumok új fordításait tesszük közzé kommentárokkal; míg a Recenziók között hazánkban vagy külföldön megjelent, a fenti témákba vágó művek ismertetését jelentetjük meg. Lapunk egyes számait terveink szerint angol nyelven is publikálni fogjuk.