Intézményünk
Felvételi
Képzések
Tanév
Díjak és támogatás
Jogtár
Publikációk
Kapcsolat
Intézményünk
A könyvtár
2017.03.01.
A könyvtár gyűjtőköre és nyitvatartási ideje
Könyvtár
 
Nyitvatartási idő:

hétfőn: 9.00 – 18.00 óráig
kedden: 12 – 20 óráig
szerdán: 9.00 – 15.00-ig
csütörtökön: 9.00 – 19.00 óráig
pénteken: 9.00 – 18.00 óráig
szombaton: zárva (kivéve a konzultációk napján és vizsgaidőszakban).

A konzultációk napján és vizsgaidőszakban a könyvtár
pénteken 9.00 – 18.00 óráig és szombaton: 9.00 – 16.30 óráig tart nyitva.

A könyvtár állományának nagyobb része olvasótermi szabadpolcokon került elhelyezésre. A Könyvtárban a Szent Pál Akadémia hallgatói és munkatársai helyben olvashatnak, igénybe vehetik az olvasó-tájékoztató szolgálatot. A Könyvtárban CD-ROM olvasóval ellátott számítógépek is elhelyezésre kerültek, Internet-hozzáférési lehetőséggel.
A szakkönyvtár állományának része a könyvek mellett 20 féle előfizetett folyóirat (ennek többszöröse áll rendelkezésre az Interneten), valamint audio-, video- és CD-ROM-tár. A Könyvtár felsőoktatási szakkönyvtárként gyűjti az általános műveket, lexikonokat, enciklopédiákat, valamint a teológiai, vallás- és egyháztörténeti műveket. A Könyvtárban az oktatott tárgyaknak megfelelően megtalálhatók még a bibliai, exegetikai jellegű művek, ókori nyelvi (elsősorban héber, görög) szótárak, nyelvtanok, történelmi tárgyú művek, különös tekintettel az ókortörténetre és a zsidóság történetére, valamint angol és más modern nyelvi tanítási segédanyagok, amelyek elsősorban a nyelvvizsgára való felkészülést szolgálják.
A könyvtár nem kölcsönkönyvtár, állományát helyben olvasására használhatják a könyvtárba beiratkozottak
Publikálta: Horváth András
© 2011 Szent Pál Akadémia