Bibliai héber és arámi diákszótár - Larry A. Mitchel
Ár: 2990 Ft

A kiadvány házhoz szállítással rendelhető. A rendelési igényeket a jegyzet@szpa.hu e-mail címre várjuk.

A Bibliai héber és arámi diákszótár a héberül tanulók számára nyújt segítséget. A héber Biblia szavait gyakoriság szerinti csoportosításban tartalmazza a leggyakoribb szavaktól a legalább tízszer előforduló szavakig.

Az egyes szócsoportok rövid, mintegy harmincszavas listákba vannak rendezve ábécé szerint. A szótanulás egyszerűvé válik a rövid, ke3zelhető szójegyzékek segítségével.

A diákszótár megadja a héber és az arámi szavak alapjelentését, kiejtését, és ahol szükséges, szófaját és nyelvtani meghatározását is. A  szó mellett szám jelzi előfordulásának számát a Biblia eredeti szövegében. Külön fejezet tartalmazza a héber Biblia arámi részeinek teljes szókincsét.

A szavak könnyen kikereshetők a szómutatóban, amely megadja azt a fejezetet és alfejezetet a szótárban, ahol a szó jelentése és gyakorisága megtalálható.

A bibliai héber és arámi diákszótár rég várt és hasznos segédeszköz mindenkinek, aki a bibliai héber nyelvet tanulja.
Larry A. Mitchel a Pacific Union College Ószövetség-professzora (Angwin, California).
A szótár magyar nyelvű adaptációját a Szent Pál Akadémia Ókori Nyelvek Tanszékének tanárai készítették.