Mondovics Gábor
dr. Mondovics Gábor, óraadó
Tanszék
Társadalomtudományi Tanszékcsoport
Oktatott Tágyak
Kötelező tárgyak:
Egyetemes és magyarországi egyháztörténet
Választható tárgyak:
Bizánc és az orthodox világ
Történelem, vallás, politika és népek a Balkánon
Publikációk (Magyar Tudományos Művek Tára)
MEGNÉZEM
Intézményi tisztségek, megbizatások