Ruff Tibor
Dr. Ruff Tibor, főiskolai docens PhD
Tanszék
Teológia Tanszékcsoport
Oktatott Tágyak
Kötelező tárgyak:
Apologetika
Bevezetés az Ószövetségbe
Eszkatológia
Krisztológia
Választható tárgyak:
A jeruzsálemi Szentély istentiszteleti rendje és a nyugati, valamint az orthodox liturgia
A Törvény értelmezése
Publikációk (Magyar Tudományos Művek Tára)
MEGNÉZEM
Intézményi tisztségek, megbizatások