Rugási Gyula
Prof. Dr. Rugási Gyula, az MTA doktora egyetemi tanár
Tanszék
Teológia Tanszékcsoport
Ókori Nyelvek Tanszékcsoport
Társadalomtudományi Tanszékcsoport
Oktatott Tágyak
Kötelező tárgyak:
Apologetika
Egyetemes és magyarországi egyháztörténet
Filozófiatörténet
Ógörög nyelv és exegézis
Ógörög szövegolvasás
Választható tárgyak:
Kvantumfizika és teológia
Ókeresztény egyház- és dogmatörténet
Bizánc és az ortodox világ
Publikációk (Magyar Tudományos Művek Tára)
MEGNÉZEM
Intézményi tisztségek, megbizatások
szakfelelős - Teológia szak
tanszékvezető - Teológia Tanszékcsoport