Közlemény
A közelmúltban egyes sajtótermékekben valótlan állítások jelentek meg Németh Sándor főiskolai tanár kollégánkkal kapcsolatban, többek között az, hogy „hivatalosan lelkészi (adómentes) fizetésén túl nincs más látható jövedelme”. Ezt a valótlan állítást a Szent Pál Akadémia – mint Németh Sándor munkáltatója – nevében határozottan cáfoljuk.

Azon túl, hogy a Hit Gyülekezetében Németh Sándor vezető lelkész és a lelkészek kezdettől fogva személyi jövedelemadót fizetnek lelkészi alapjövedelmük után, a következő tények miatt is hamis a fent idézett kijelentés:

A Szent Pál Akadémia oktatói munkakörben foglalkoztatja Németh Sándor főiskolai tanárt. Alkalmazására, foglalkoztatására és oktatói előmenetelére a mindenkor hatályos felsőoktatási jogszabályok keretei között, a vonatkozó rendelkezések megtartásával került sor. Németh Sándor adóköteles munkabérének megállapítása – hasonlóan az intézményünkben, illetve a többi Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben foglalkoztatott más oktatókhoz – a Közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történt és történik, az abban foglaltak megtartásával. Az így megállapított munkabér adó- és járulékköteles. Az adóköteles és látható jövedelem utáni adókat és járulékokat mind kollégánk, mind őt foglalkoztató intézményünk maradéktalanul megfizette.
 
Budapest, 2020. június 16.
 
                                                                                                                          Horváth András
                                                                                                                                 főtitkár
                                                                                                                     Szent Pál Akadémia