KEZDŐLAP > Felvételi > Informatii admitere suplimentară
Informatii admitere suplimentară
Informatii admitere suplimentară - Sectia Teologie nedivizat
master

Termenul: 21 august 2023

Cererile de admitere pot fi depuse în limba maghiară sau  în engleză.

Aplicația constă din trei pași. 
1. Formularul de cerere pentru examen a datelor oficiale și  al studiilor o găsiți pe https://felveteli.szpa.hu/  trebuie completat și trimis inapoi până pe 21 august 2023 Pentru înscriere la examen, trebuie să completați Cv-ul și întrebări de motivație care poate fi descărcat jos de pe pagină sau din următorul link Curriculum și Întrebări de motivație la formularul de înscriere SZPA . Scanați formularul completat și semnat împreună cu atașamentele și trimiteți-l la felveteli@szpa.hu. 
3. Formularul completat trimiteți  și originalul prin poștă sau trimiteți-l personal la adresa instituției (Szent Pál Akadémia, 1103 Budapesta, Gyömrői út 69.) cu documentele originale sau copiile  atașat (diploma de bacalaureat, copie legalizată și  traducerea certificatului certificat de absolvire sau certificat de liceu, examen de limbă, recomandări de la conducătorii bisericii, declarații, acte de identitate, dovada statutului de student dacă este cazul, adeverință plății taxei de admitere) împreună cu informațiile de mai jos.

Instrucțiuni detaliate:
Primul pas:  completarea formularului electronic de cerere pentru admitere  până pe 21 august 2023, pe care o găsiți la următorul link: https://felveteli.szpa.hu/ Formularul completat poate fi trimis la final apăsând butonul TRIMITE.


Al doilea pas: descărcabil din partea de jos a paginii (de asemenea) Curriculum  și întrebări de motivare pentru inscriere la SZPA De asemenea, trebuie trimis la - felveteli@szpa.hu  - până la 21 august 2023 prin completarea și semnarea formularului  „și apoi scanându-l împreună cu atașamentele” .


Pasul 3: După trimiterea prin e-mail, formularul completat și semnat cu CV-ul și întrebările motivaționale, împreună cu recomandările de la Preșbiterii Bisericii, trebuie trimis și original, celelalte documente urmând a fi atașate (vezi mai jos) prin poștă . sau personal la instituție (1103 Budapesta Gyömrői út 69.) și în cutia poștală din fața clădirii principale a Academiei.


•    Documentele care urmează să fie trimise prin scanare la adresa de e-mail felveteli@szpa.hu  până la data de 21 august 2023 (indicați separat, vă scriem, dacă documentul original trebuie trimis instituției prin poștă sau personal după trimiterea cererii electronice și a documentelor scanate prin e. -mail): 
•    Curriculum cu fotografie și formularul cu întrebări  motivaționale completat,  semnat și scanat, împreună cu cele două recomandare (formularul completate și semnat de pastorul, referitor prezbiterul Biserici, se poate trimite întruni document, sau separat)
. În cazul în care recomandarea nu este trimisă de către studentul, ci de către recomandatorul însuși, puteți trimite la adresa de e-mail ajanlas@szpa.hu.  ( Documentul (ele) original ( ele ) trebuie trimis(e) și  prin poștă). 
• Certificatul de absolvire, diploma de bacalaureat. 
• Dacă absolviți anul acesta liceul, trimiteți certificatul de liceu (certificat de statut de student, elev). (Documentul original trebuie trimis prin poștă.) 
• În cazul absolvenților din străinătate, trebuie trimisă o copie legalizată a certificatului de absolvire, diploma de bacalaureat și  traducere legalizată în limba maghiară. Biroul Național de Traduceri și Certificare a Traducerilor - www.offi.hu, 1062 Budapesta, Bajza u. 52., tel.: +36 1 4289600 -, se consideră copie legalizată o copie legalizată întocmită de Ambasada Ungariei și de notarul public ungar, iar o traducere  de certificare a Oficiului Național de Traduceri și Certificare a Traducerilor, Ministerul Străin al Ungariei. Ambasada și notarul public maghiar este considerată traducere autorizată. (Documentul original trebuie trimis prin poștă.) 
• Diplome lingvistice (examen de limbă la nivel mediu sau avansat) 
• Document de identitate, certificat fiscal, asigurări sociale. 
• Certificatul statutului de student dacă în prezent studiezi la o altă instituție de învățământ superior. (Documentul original trebuie trimis prin poștă.) 
• În cazul unui cetățean străin, un document care dă dreptul titularului de a locui pe teritoriul Republicii Ungare, dacă este cazul. 
• Pentru admitere  trebuie plătită o taxă de înscriere de 4.000 HUF. Vă rugăm să plătiți prin transfer în contul bancar al Academiei St. Paul de la Raiffeisen Bank numărul 12072507–01165405–00100003. La transfer vă rugăm să scrieți: plata taxei de admitere.)

Academia Sf. Paul şi Teologie


 Scopul  Academiei Sântul Paul și funcționarea este ca să cunoască și să înțeleagă întreaga înțelepciunea biblică și învățătura întregii Scripturi, spiritualitatea biblică, modul de viață, moralitatea, să pună în practică legea credinței. Teologie ne împărțit, împreună cu Masteratul nedivizat la Academia Sf. Paul servește pentru ca studenți să cunoască mai bine Scriptura, creștinilor care doresc să se cufunde în cunoașterea Bibliei și să ia parte activ la slujbele în Biserică.  Academia Sf. Paul, teologia este un program de cinic ani, cu master unificat, nedivizat, legat de teologie și credință, cinci ani cu normă întreagă și la corespondență. La terminarea studiilor, absolvenții primesc o diplomă de teologie, care este o diplomă de master (echivalent cu o diplomă universitară anterioară). 
Studiile în Teologie se concentrează pe cunoașterea întregii Scripturi într-un mod după Evanghelie, și plin de Duhul Sfânt. Pe lângă cunoașterea faptelor, epoca evenimentelor, limbile originale, contextului istoric, social și cultural al Bibliei, programul include învățături biblice, teologie și abilități umane, lingvistice, sociale, de comunicare și informatică de bază conexe.


Subiecte predate la Teologie
Cunoașterea Bibliei: introducerea la Vechiului și Noului Testament și hermeneutica. 
Limbile originale a Scripturii: limba ebraică veche și greacă veche și exegeză, precum și citirea textului, aramaica (opțional). 
Teologie: Teologie fundamentală, Teologie carismatică, Antropologie biblică, Etică biblică (morala iudeu-creștin), Cristologie , Doxologie , Studii ecleziastice , Darurile Duhului Sfânt, Apologetică. 
Subiecte teologice practice în viața creștină și în slujirea: studii pastorale, Evanghelizare, Retorică (vorbire bisericească), stil de viață creștin (căsătorie și familie), credința și stagiu în slujire bisericesc. 
Studii  umaniste: Istoria biblică din Vechiul și Noul Testament, Istoria Bisericii universale și Maghiară, Istoria mișcării carismatice penticostale, Istoria modernă a statului Israel, Bazele pedagogiei și psihologiei, Istoria filosofiei. 
Alte științe sociale: Teoria Statului, Comunicarea, Media (opțional). 
Cunoștințe practice: Informatică (internet, programe biblice). 
Limba clasică dincolo de limbile biblice: latină (opțional). 
Limbi moderne: engleză, germană, ebraică modernă, rusă. În cursurile de limbă opționale , vă puteți pregăti pentru examenul de limbă atât în limbile clasice (ebraică veche , greacă veche) cât și din limbile moderne. 
Specializarea Comunicare și Media 
În cadrul cursului de Teologie, cursurile de specializare în Comunicare și Media sunt oferite în mod opțional. Finalizarea specializării este, de asemenea, inclusă în diplomă. În cadrul specializării, profesioniștii în comunicare și media vă vor pregăti profesional. Diferitele domenii media (ziare, mass-media online, radio, televiziune) sunt prezentate de profesori, practicieni și reprezentanți marcanți ai profesiei în aproximativ patruzeci de profesii (ex. jurnalist, reporter, editor, editorialist, compilator blogger, bloguri, scriitor în media socială, prezentator, cameraman, asistent vocal, site  scriitor de rețele sociale, prezentator, corespondent, regizor, cameraman, editor, asistent vocal, editor de site-uri web…). Specializarea poate fi de interes nu numai pentru cei care își vor găsi un loc de muncă în mass-media, ci și pentru teologii care caută răspunsuri la provocările epocii.

Cerințe detaliate de pregătire și rezultate la programul de  Teologie master ne împărțit


Biserica Credinței, în calitate de fondator și întreținător al Academiei Sfântul Paul la în cadrul programului de Teologie și master  (pregătire unificată neînpărțit), definește conținutul pregătirii astfel:


1.Titlul programului de master: Teologie . (Theology).
2. Nivelul de calificare și  calificării în programul de master: 
- nivelul de calificare: master ( magister , master ; prescurtat: MA) 
- calificare: teolog cu diplomă 
- calificarea în limba engleză a calificării: : Theologian  
3. Domeniul de studiu: teologie, studiu creștin. 
4. Durata stagiului pe semestre: 10 semestre. 
4.1. Deținând o calificare teologică de nivel universitar – când încă nu era master, studiu impărțit - obținerea unei diplome de master în teologie în cel puțin 2 semestre este necesară pentru a parcurge cel puțin 60 de credite. Pentru a obține o diplomă de master în acest caz, se pot obține maximum 300 de credite de la MAB 2006/9 / XII. poate fi creditat pe baza unei diplome de licență în teologie la nivel de facultate. Alte reguli pentru obținerea unei diplome de master în posesia unei diplome de licență în teologie sunt prevăzute în programa de studii și în Regulamentul de studii și examene. 
5. Numărul de credite necesare pentru a obține o diplomă de master: 300 de credite. 
5.1. Numărul de credite disponibile pentru cunoștințe de bază: 50-80 de credite. 
5.2. Numărul de credite disponibile pentru matere de bază profesional: 100-150 de credite
5.3. Număr de credite disponibile pentru materie profesional diferențiat: 40-90 credite
5.4. Valoarea creditului atribuit a licenței: 18 credite
5.5. Valoarea minimă a creditelor atribuite disciplinelor opționale este de 15 credite. 
6. Scopul programului de master este competențe profesionale care trebuie dobândite: 
Scopul programului de master în teologie este de a forma teologi care, care ne pregătește pentru slujire în biserică, cu cunoștințele  moderne și cuprinzătoare despre Scriptura și în munca pastorală și participarea activă în viața bisericească, în slujire și în timpul cursului, particip la slujba bisericii. Scopul instruirii este de a forma intelectuali care, în conformitate trimiteri și mandatului primit,  practică știința teologiei la un nivel superior și care sunt capabili să participe la activitățile evangelice și pastorale ale bisericii. Scopul instruirii este, de asemenea, de a educa  pastori dedicați și slujitori ai bisericii care își pot îndeplini sarcinile bisericești cu competență deplină și să devină lideri în comunitățile locale de slujire. 
 Absolvenții sunt- în conformitate cu ordinea de numire și de slujire a bisericii - pentru profesia de pastor și pentru slujbe în diverse domenii ale vieții bisericești, precum și pentru alte funcții în funcție de educația și calificarea lor. După ce au câștigat cunoștințele fundamentale, ei sunt apți pentru a-și continua studiile în cadrul formării doctorale. 
6.1. Absolvenții programului de master au primit educare din 
Întreaga Scriptură și învățăturile biblice, sistemul științific al teologiei și cunoștințele teoretice și practice ale teologiei. Limbile Scripturii, cunoaștere a limbajului teologic. Cunoștințe de științe sociale legate de pregătirea teologică. Cunoașterea profesiei intelectuale și inteligența profesională generală. Cunoștințe de bază necesare pentru începerea activității și cercetării științifice
6.2. Cei care au absolvit masteratul sunt eligibili pentru ca: „... nu că suntem capabili prin noi înșine să gândim un lucru ca venind de la noi înșine, ci destoinicia noastră este de la Dumnezeu,  care ne-a şi făcut capabili, ca slujitori ai unui nou legământ; nu ai literei, ci ai Duhului....( II. Epistola lui Pavel către Corinteni 3:5-6. Pe baza hirotoniei și detașării în biserică, studenții sunt potriviți pentru predicare, evanghelizare, pastorale și alte activități  după absolvire. În sistemul științific al teologiei, pentru a căuta resurse, pentru a dobândi cunoștințe istorice și pentru a procesa sistematic sistemul științific. Pentru educația despre Biblie la copiilor, tinerilor și adulți în cadrul bisericii, în învățământul public și în educația adulților. Să efectueze slujire bisericești, indivizi, familii și comunități, pentru a conduce comunitățile bisericești. Să efectueze și să conducă activități caritabile și culturale legate de credință, să ofere asistență biblică (spirituală, sufletească, fizică) semenilor care au nevoie. Să îndeplinească conducerea bisericii, managementul instituțional și sarcinile organizatorice în organizația bisericească și în sistemul instituțional al bisericii. 
6.3. Aptitudini și abilități personale necesare
Străduiește să devine un bun discipol al lui Isus Hristos. Să aibă secretul credinței  conștiința curată. Să fie capabil să studiezi Scriptura pe cont propriu. Să fie experimentat în slujba bisericești. Fie impecabil din punct de vedere moral, un exemplu în viața ta de familie. Să ducă un stil de viață sobru, treji, moderat și să nu aibă interes financiar decisiv. Abilități bune în recunoaștere a problemelor și de rezolvare lor.  Capacitatea de procesare a informațiilor. Abilități de învățare independentă pentru a dobândi cunoștințe noi. Să fie pregăti, deschis pentru dezvoltare și formare profesională. Să fie capabil să gestioneze conflictele, să medieze în conflicte. Caracteristică creativitate, inițiativa, responsabilitate personală și practică. Să fie potrivit pentru participarea la munca de grup, cooperare, îndeplinirea sarcinilor manageriale după practică corespunzător. 
7. Cunoștințe importante din punctul de vedere al masterului și al calificării profesionale: 
7.1. Cunoștințe de bază: 50-80 credo
Introducerea la Vechiul și  Noului Testament, începuturile teologiei sistematizat. 
7.2. Cunoașterea obligatorie a materialului de bază profesional: 100-150 de credite. 
Biblie (Vechiul și Noul Testament), cunoștințe teologice regulate, istorice (legate de Biblie, istoria bisericii universală și maghiară), alte cunoștințe necesare profesiei intelectual, științe sociale, cunoașterea limbilor Scripturii (ebraică și greacă veche). 
7. 3. Cunoștințe obligatorii și facultative ales, cunoștințe profesionale diferențiate: 40-90 credite Cunoștințe profesionale diferențiate: aprofundarea cunoștințelor teologice în diferite domenii, în practică; cunoașterea profesiilor teologice și ecleziastice legate de viața de credință, cunoașterea limbilor practice și profesionale, cunoașterea diverselor științe sociale și comunicare esențială pentru slujbele bisericesc. 
8. Cerințe pentru stagiul de practică: 
Executarea sarcinilor legate de slujirea  bisericesc,  în cadrul instituției și în organizația bisericească așa cum este definit în programa instituției (4 semestre de fundamentare teoretică, 3 semestre de practică.)  Stagiu de educație credinței, ( educația religiei 2 semestre teorie fundamentare și cu hospital, 6 ore de predare practică în semestrul al treia). 
9. Specializare legate de pregătire (opțional): Comunicare și Media (50 de credite, 128 de ore practică.). 
10. Cerințe de cunoaștere a limbii străine: 
Pentru a obține o diplomă de master, este necesar obținerea  un examen din limbă străină, de tip complex  nivel mediu (B2)  sau certificat de absolvire echivalent cu diploma de bacalaureat, precum și finalizarea pregătirii lingvistice teologice.
 

Educație, servicii pentru studenți la zi

 Cu normă întreagă, cursul de zi - cursurile sunt aranjate ca trebuie  prezența trier sau patru zile pe săptămână. La cursul de zi, cu normă intreagă așteptăm  candidații care vorbesc limba maghiară cel puțin pe nivelul intermediar.
Servicii pentru studenți disponibile studenților cu normă întreagă:
• în cazul unui rezultat universitar bun,  bursă de studii, 
• în cazul activități profesionale și comunitare excelente instituțională, în cazul performanțelor remarcabile, bursă națională de studii superioare,
• bursă de manuale și cursuri, 
•bursă care poate fi solicitată pe baza statutului social, 
• sprijin pentru condiții de locuință: cazare în cămin, 
• pregătire pentru examen de limbă avansată în engleză, germană, ebraică, ebraică biblică, greacă veche (inclusiv și la corespondență, fără frecvență ).
 

Consultații prin corespondență 
Cursul prin corespondență, cursurile studenților se țin conform orarului,  în primul semestru din septembrie până în decembrie, iar în al doilea semestru din februarie până în mai , în zilele de vineri și sâmbătă, completate de oportunități al învățământului la distanță. 
Infrastructura de instruire 
Serviciile oferite de Biblioteca Academiei Sfântul Paul și Centrul  de Informatică sunt disponibile tuturor studenților. Căminul Academiei Sântul Paul, care este rezervat în primul rând studenților cu normă întreagă, este  în clădirea recent renovată din zona Hit Park. Căminul are secțiuni separate de clădire pentru bărbați și femei. Informații: https://www.szpa.hu/kollegium.

Mai multe informații despre 
Condiții aplicație, termenii pentru examen:

• absolvirea, bacalaureat
• recomandarea dată de două persoane care slujesc în biserică (În cazul membrilor Bisericii Credinței, este necesară recomandarea unui pastor, pastor sau prezbiter care are o relație pastorală cu studentul și dă recomandarea de pastor,  de asemenea soție  păstorului, dacă slujește cu el. Dacă nu este de la Budapeste  unul dintre recomandatori vă rugăm să  fie pastorul al biserici locale. .Recomandatorul   să nu aibă o relație de sânge cu studentul recomandat .  De la membrii altor biserici se cere sfaturi pastorului, respectiv prezbiteriale.) 
• Performanță adecvată la examenul de admitere în scris și în oral, 
• declarație de loialitate față de spiritualitatea și regulile de funcționare al Academiei Sfântul Pavel) și angajamentul de a plăti taxe (costuri proprii și alte taxe) burse, vezi mai jos pentru informații cu privire la valoarea costurilor proprii) 
• plata a 4.000 HUF
• trebuie declarată că cine a depus recomandarea, studentul sau recomandatorul.
 

Examen de admitere și punctaj 
Examenul de admitere scris este o lucrare care evaluează cunoștințele biblice generale, urmată de o audiere orală. Trebuie să vă pregătiți  din Vechiul și Noul Testament. Candidații vor fi informați prin e-mail despre datele examenului. La examenul de admitere se pot obține un total de 200 de puncte (examen scris: 100 puncte, examen oral 100 puncte). Ca și în alte instituții de învățământ superior, liceenii și studenții din alte instituții se pot înscrie în concursul studenților științifici de la Academia Sf. Paul. Competiția studenților câștigat la concursuri a instituționale (TDK)  și clasamentul obținut sunt incluse în performanța de admitere.


Finanțarea studiilor 
Aplicațiile pot fi depuse la burse de stat sau la locuri autofinanțate. Ca și în anii precedenți, în
instituție sunt disponibile locuri pentru burse oferită de stat maghiare (finanțate de stat). Valoarea
costurilor cu normă întreagă și a corespondenței în anul universitar 2023/24: 110.000 HUF /
semestru.

Contacte 
Adresa: 1103 Budapest Gyömrői út 69. 
E-mail: felveteli@szpa.hu
Depunerea recomandări de liderul bisericii :ajanlas@szpa.hu. 
Telefon: +36 1 4322 720.