KEZDŐLAP > Felvételi > Pótfelvételi jelentkezés – Teológia osztatlan mesterszak
Pótfelvételi jelentkezés – Teológia osztatlan mesterszak
Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 25.

A Szent Pál Akadémia pótfelvételt hirdet Teológia szakra, 5 éves, osztatlan mesterképzésre nappali és levelező tagozaton. Az újonnan felvételizők mellett korábbi hallgatóink jelentkezését is várjuk (https://www.szpa.hu/felveteli-jelentkezes-korabbi-tanulmanyokkal) tanulmányaik folytatására, már végzett főiskolai diplomásaink jelentkezését pedig kiegészítő mesterképzésre.

A jelentkezés három lépésből áll.
1. A 
https://felveteli.szpa.hu/ oldalon található hivatalos és tanulmányi adatok megadására szolgáló jelentkezési formanyomtatvány 2024. augusztus 25-ig tölthető ki és küldhető el (a legvégén az ELKÜLDÉS gomb megnyomásával).
2. A jelentkezéshez emellett Önnek még ki kell töltenie az oldal aljáról letölthető Önéletrajz és motivációs kérdések SZPA jelentkezéshez című nyomtatványt mellékleteivel együtt. A papíralapon kitöltött és aláírt nyomtatványt a mellékletekkel együtt szkennelje be és küldje el a felveteli@szpa.hu címre.
3. 
Az e-mailben történt elküldés után az önéletrajzot és a motivációs kérdéseket tartalmazó kitöltött és aláírt nyomtatványt az egyházi elöljárói ajánlásokkal együtt eredetiben, a többi csatolandó dokumentumot másolatban vagy eredetiben (lásd alább) postai úton vagy személyesen is el kell juttatni az intézmény címére (1103 Budapest Gyömrői út 69.), illetve az Akadémia Főépület előtt álló levélszekrénybe.

Beküldendő dokumentumok

2024. augusztus 25-ig a felveteli@szpa.hu e-mail címre beszkennelve, illetve postán elküldendő dokumentumok (külön jelezzük, amennyiben postán az eredeti dokumentumot kell megküldeni, minden más dokumentumot másolatban várunk):

 • A fényképes önéletrajz és motivációs kérdések nyomtatvány kitöltve, fényképpel ellátva, aláírva és beszkennelve, beleértve a két egyházi elöljárói ajánlást tartalmazó, elöljárók által kitöltött nyomtatványt (elküldhető az önéletrajzzal és motivációs kérdésekkel egy, illetve külön dokumentumban is). Amennyiben az ajánlást nem a felvételiző, hanem az ajánló maga küldi be, ezt az ajanlas@szpa.hu e-mail címre tudja megtenni. (Az eredeti dokumentumokat kell postán beküldeni).
 • Az érettségi bizonyítvány. 
 • Külföldön érettségizetteknél az eredeti érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, valamint ennek magyar nyelvű hiteles fordítását kell elküldeni. Hiteles másolatnak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda – www.offi.hu, 1062 Budapest, Bajza u. 52., tel.: +36 1 4289600 –, a külföldi magyar nagykövetség és a magyar közjegyző által készített hiteles másolat minősül, hiteles fordításnak pedig az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a külföldi magyar nagykövetség és a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás minősül. (Az eredeti dokumentumot kell postán beküldeni.)
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum (közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga esetén). A nyelvvizsgáért szerezhető többletpontokról lásd alább a pontszámítást.
 • Személyazonosító okmány, adóigazolvány és TAJ kártya.
 • Hallgatói jogviszony igazolás, amennyiben más felsőoktatási intézményben jelenleg tanul. (Az eredeti dokumentumot kell postán beküldeni.)
 • Nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító okirat.
 • A 4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetését igazoló feladóvevény/befizetési bizonylat. (A jelentkezéshez 4000 Ft felvételi eljárási díjat kell befizetni. Ezt kérjük átutalással teljesíteni a Szent Pál Akadémiának a Raiffeisen Banknál vezetett 12072507–01165405–00100003 számú bankszámlájára. Az átutalásnál kérjük feltüntetni: felvételi díj befizetése.)

 
A Szent Pál Akadémia és a Teológia szak

A Teológia szakon oktatott tárgyakról, képzési és kimeneti követelményeiről (a diploma megszerzésének feltételeiről), valamint a képzés infrastruktúrájáról és a hallgatói szolgáltatásokról honlapunkról többek között az alábbi linkeken lehet tájékozódni:

https://www.szpa.hu/kepzesek/teologiai-osztatlan-mesterszak
https://www.szpa.hu/konyvtar  
https://www.szpa.hu/kollegium 
https://www.szpa.hu/penzugyek/osztondij  

 

A jelentkezés feltételei:

 • érettségi,
 • két egyházi szolgálatban álló személy ajánlása,

A Hit Gyülekezete tagjai esetében a jelentkezővel pásztorlási kapcsolatban álló lelkész, pásztor vagy presbiter ajánlása szükséges, illetve a lelkész, pásztor, presbiter ugyancsak szolgálatban álló feleségének ajánlását fogadjuk el. Nem budapestiek esetében kérjük, hogy az egyik ajánló a helyi gyülekezet pásztora legyen. Az ajánló nem állhat vér szerinti rokoni kapcsolatban az ajánlott jelentkezővel.

 • megfelelő teljesítmény az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán (a felvételi vizsgainformácókat lásd alább),
 • hűségnyilatkozat (a Szent Pál Akadémia szellemisége, működési rendje melletti hűség kinyilvánítása), valamint díjfizetési (önköltség és egyéb díjak) kötelezettség vállalása (önköltséget a nem állami ösztöndíjas helyre felvetteknek kell fizetni, az önköltség összegéről szóló tájékoztatást lásd alább),
 • 4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetése.
 • A jelentkezés során nyilatkozni kell arról, hogy az egyházi elöljárói ajánlást a jelentkező vagy ajánlója nyújtja-e be.
 • Más egyházak tagjai saját egyházuk és a Hit Gyülekezete közt fennálló együttműködés esetén nyújthatnak be jelentkezést. Tőlük lelkészi, illetve presbiteri ajánlást kérünk.

 

Felvételi vizsga 

Az írásbeli és a szóbeli vizsga a 2024.08.30 és 09.10. közti időszakban lesz.

Az írásbeli felvételi vizsga egy bibliaismeretet felmérő dolgozat, amit szóbeli meghallgatás követ (a szóbeli magába foglalja a pályaalkalmassági vizsgát is). A felvételire készülni az Ó- és Újszövetségből kell. A vizsgaidőpontokról és egyéb tudnivalókról a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést.

Felvételi pontszámítás
A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető (írásbeli vizsga: 100 pont, szóbeli vizsga 100 pont). 

Legalább középfokú nyelvtudásért és sporteredményekért többletpontok adhatók. A Szent Pál Akadémia tudományos diákköri versenyén – más felsőoktatási intézményekhez hasonlóan – középiskolások, illetve más intézmények hallgatói is indulhatnak. Az intézmény tudományos diákköri versenyén (TDK-n) való indulás, elért helyezés beszámít a felvételi teljesítménybe.
 

A tanulmányok finanszírozása
A jelentkezéseket állami ösztöndíjas, illetve önköltséges helyekre lehet beadni. Az intézményben a korábbi évekhez hasonlóan rendelkezésre állnak magyar állami ösztöndíjas (államilag finanszírozott) helyek. 
Az önköltség összege nappali és levelező tagozaton a 2024/25-ös tanévben: 110 000 Ft/félév. 

Elérhetőségek
Cím: 1103 Budapest Gyömrői út 69. 
E-mail: felveteli@szpa.hu
Ajánlás benyújtása egyházi elöljáró által: ajanlas@szpa.hu.
Telefon: +36 1 4322 720.