A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról szóló törvény
2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

A 2019. április 16-tól hatályos szöveget itt olvashatja: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143091.362995