A nemzeti felsőoktatási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A 2020. szeptember 1-től hatályos szöveget itt olvashatja: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174936.314329