Kommunikáció és média specializáció a Teológia szakon
A Szent Pál Akadémián az osztatlan Teológia szakon zajló képzésnek fontos célja, hogy hallgatóink magas szinten megismerkedjenek korunk egyik legfontosabb szakterületén, a médiában zajló folyamatokkal, és elsajátítsák az ismeretszerzés és kommunikáció modern formáit. Ezért indítottuk el Akadémiánkon a Teológia szakon belül a Kommunikáció és média specializációt, a Szent Pál Akadémia médiaképzését.

A specializáció elvégzése bekerül a hallgató diplomájába.
A képzés szakmai hátterét a Hit Gyülekezete országos ismertségű médiaműhelyei, az ATV, a Hetek és a Hit Rádió szerkesztősége és munkatársai adják, valamint a képzés során más médiumoknál és szakterületeken dolgozó vendégelőadók meghívására is sor kerül.

Négy félévben, a szakmai (újságírói) és műveltségi kurzusok óráin párhuzamosan kívánjuk az elméleti és gyakorlati ismereteket közvetíteni, heti 2 x 2 órában. Amint a hallgató elvégezte a szakmai és műveltségi kurzusok 1. félévét, szakmai gyakorlat keretében bekapcsolódhat a különböző sajtószervek munkájába.

Milyen eredménnyel jár a médiaképzés elvégzése?
A hallgató képessé válik az írott és elektronikus médiában újságírói, szerkesztői, riporteri, tudósítói, vágói, műsorvezetői, fotós, videós, korrektori stb. munka végzésére. A hallgató okleveles teológusi diplomájába záradékként bekerül, hogy a Teológia osztatlan mesterképzésen Kommunikáció és média specializációt végzett.

Kiknek ajánljuk médiaképzésünket?
Azoknak, akik már most is a média területén szolgálnak, dolgoznak, valamint azoknak, akik érdeklődnek az újságírói szakma valamely ágazata iránt. Rajtuk kívül ajánljuk a kurzus elvégzését minden hallgatónknak, akik szeretnének hatékonyan kommunikálni az online és offline térben, és el akarják sajátítani azokat a politikai, gazdasági, jogi, kommunikációs és média alapismereteket, amelyek szükségesek a keresztény alapon történő eredményes világértelmezéshez.

Hogyan lehet bekerülni a specializációra?

Jelentkezni a Neptun rendszerben tárgyfelvételi időszakban az Ügyintézés / Szakirány jelentkezés menüpontban, illetve a Tárgyfelvételnéla Média szakmai és műveltségi kurzusok 1 (SPMEDIA01) tárgy egyidejű felvételével lehet.
A jelentkezés után Tanulmányi osztály veszi fel a hallgatónak a specializációt, aki ezután a Neptun rendszerbe belépve a Tárgyfelvétel / Egyéb szabadon választható tárgyak vagy az Előrehaladás menüpontban a specializáció mintatantervének kiválasztása után megtekintheti a már elvégzett, illetve a még teljesítendő tárgyakat. (A tárgyak már a jelentkezés elfogadása előtt is felvehetők.)

Hogyan lehet elvégezni a specializációt?
A specializáció elvégzéséhez 50 kredit megszerzésére van szükség. Ebből 35 kredit megszabott, a specializáción kötelező tárgyak teljesítésével lehetséges, 15 kredit pedig a specializáción választható tárgyakkal teljesíthető. Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a specializáción elvégzendő tárgyakat:

Tantárgycsoport A tárgyak kötelező vagy választható jellege A kurzusok fajtája A területhez tartozó tárgyak Kreditszám
MÉDIA TANTÁRGY-CSOPORT Kötelező Általános kommunikációs alapok, műveltségi kurzusok Kommunikáció 1-2 (KO1, KO2), Retorika 1-3 (RET1, RET2, RET3), Média szakmai és műveltségi kurzusok (4 félév, SPMEDIA01-04) 35
Kötelező Szakmai újságírói kurzusok Média szakmai és műveltségi kurzusok (4 félév, SPMEDIA01-04)
Kötelező Specializálódás, szakosodás médiaterületekre, gyakorlat a különböző médiaterületeken, szakmákban. 

Választható Szabadon választható kurzusok A magyarországi holokauszt és az embermentés története 1-2
Angol nyelv a szolgálatban 1-2
Izrael: ország- és kultúraismeret Kvantumfizika és teológia 1-2
Logika és érveléstechnika 1-2
Média – Angol szakfordítás és médianyelv 1-2
Média – Globális és európai egységtörekvések a történelemben 1-2
Bevezetés a nyelvfilozófiába
TDK dolgozatíró szeminárium 1-4
Zsidó-magyar sorsközösség Magyarország történetében 1-2
15