A hit botránya - Németh Sándor
Jelenleg nem rendelhető

Németh Sándort kormányok, vallási vezetõk, titkosszolgálatok próbálták különféle kampányokkal, praktikákkal elnémítani, pusztán azért, mert kiállt Isten keresésének szabad, bibliai formája mellett. Meggyõzõdése szerint ugyanis csak ennek alapján menthetõ és újítható meg a kereszténység a jövõ számára.

Az elmúlt években nemzetközi hírnévre is szert tett egyházvezetõ munkásságát az európai és amerikai sajtó rendszeresen méltatja, míg a magyar olvasóközönség leginkább csak a hazai botrányújságírás görbe tükrébõl ismerhette meg.

Írásai egyedülálló élményt nyújtanak azáltal, hogy a szerzõ korunk eseményeit és a jövõ kilátásait bibliai igazságokkal méri, értelmezi. Eredeti, erõcentrikus és futurisztikus szemléletmódja minden gondolkodó embert inspirál a létezés leglényegesebb kérdéseivel való foglalkozásra.