A kövek kiáltanak - Grüll Tibor
Ár: 3500 Ft

A kiadvány házhoz szállítással rendelhető. A rendelési igényeket a jegyzet@szpa.hu e-mail címre várjuk.

A Szent Pál Akadémia kiadásában most megjelenő kötetben 50 olyan történeti dokumentumot mutatunk be, melyek közös jellemzője, hogy az első században keletkeztek, és közvetlenül az Újszövetségre vagy annak történeti, vallástörténeti hátterére vonatkoztatható.

A dokumentumok eredetileg héberül, arámiul, görögül és latinul íródtak, de a kötetben csak magyar fordításukat tesszük közzé, az érdeklődők számára bőséges kommentárral és bibliográfiával ellátva.

"Mikor pedig immár közelgete az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fenszóval mindazokért a csodákért, amelyeket láttak; Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban! És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki: Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat! És ő felelvén, monda nékik: Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani."
(Lukács evangéliuma 19:37-40)

Grüll Tibor ókortörténész a Pécsi tudományegyetem docense, a Szent Pál Akadémia tanszékvezető főiskolai tanára, és az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem habilitált magántanára. Fő kutatási területe a római kori zsidóság és a korai kereszténység története, különös tekintettel az epigráfiai forrásokra.

Eddig megjelent cikkeinek és köteteinek bibliográfiája www.grull.hu honlapon olvashatók.