Studia Biblica III. évfolyam 2. szám
Ár: 1650 Ft

A kiadvány futárszolgálattal történő házhoz szállítással rendelhető. A rendelési igényeket a jegyzet@szpa.hu e-mail címre várjuk.

A 2021/2. szám tartalmából:
 
A 2021-es év második számában ezúttal öt tanulmányt közlünk. Benke László cikkének második, egyúttal befejező részében egy „rabbinikus akkreditációs látogatás” részesei lehetünk Ezékiel szentélyében. Rugási Gyula a Kolosseiekhez írt levél második fejezetében szereplő enigmatikus utalások vallástörténeti‒filológiai elemzését végezte el. Berde Imre a búza és konkolyperje példázatának lehetséges értelmezéseivel foglalkozik tanulmányában. Ezután két történeti témájú cikk következik: Rákóczi István Kolumbusz híres „próféciáskönyvével” foglalkozik, illetve a Tengernagy egyik − vallási szempontból is kiemelt fontosságú − levelét adja közre kommentáros magyar fordításban. Josias Terschüren cikkének középpontjában a „berlini nyilatkozat” (1909) áll, amelyben a németországi protestáns egyházak elutasították a Szent Szellem karizmáit. „Forrás” rovatunkban a Misna Szanhedrin traktátusának teljes kommentáros magyar fordítását adja közre Ruff Tibor. Lapunk ezúttal is három recenziót közöl. Flaisz Endre a leideni Brill kiadó napjaink pünkösdi-karizmatikus ébredéseiről szóló sorozatából az Afrikáról szóló kötetet mutatja be. Szép E. Kinga és Besztercei Márk pedig két frissen megjelent magyar nyelvű könyvet: egy átfogó bibliatörténeti munkát, és egy egyháztörténeti szakkönyvet ismertet.