Benke László
Dr. Benke László, tanársegéd PHD
Tanszék
Ókori Nyelvek Tanszékcsoport
Oktatott Tágyak
Kötelező tárgyak:
Óhéber nyelv és exegézis
Óhéber szövegolvasás
Választható tárgyak:
A bibliafordítás története és elvi kérdései
Bibliai szöveg-és kánontörténet
Publikációk (Magyar Tudományos Művek Tára)
MEGNÉZEM
Intézményi tisztségek, megbizatások