Benke László
Dr. Benke László, tanársegéd PHD
Tanszék
Társadalomtudományi Tanszékcsoport
Oktatott Tágyak
Választható tárgyak:
A bibliafordítás története és elvi kérdései
Bibliai szöveg-és kánontörténet
Publikációk (Magyar Tudományos Művek Tára)
MEGNÉZEM
Intézményi tisztségek, megbizatások