Finta Szilvia
Finta Szilvia, adjunktus PhD
Tanszék
Ókori Nyelvek Tanszékcsoport
Oktatott Tágyak
Kötelező tárgyak:
Óhéber nyelv és exegézis
Óhéber szövegolvasás
Választható tárgyak:
Bevezetés a nyelvfilozófiába
Bibliai héber alapfokú nyelvvizsgára felkészítő szeminárium
Bibliai héber középfokú nyelvvizsgára felkészítő szeminárium
Írásmagyarázat Jézus és az apostolok korában
Izrael: ország-és kultúraismeret
Logika és érveléstechnika
Modern héber nyelv kezdőknek
Szakdolgozati proszeminárium
TDK dolgozatíró szeminárium
Publikációk (Magyar Tudományos Művek Tára)
MEGNÉZEM
Intézményi tisztségek, megbizatások