Flaisz Endre
Dr. Flaisz Endre, főiskolai docens PhD
Tanszék
Teológia Tanszékcsoport
Oktatott Tágyak
Kötelező tárgyak:
Bevezetés az Újszövetségbe
Bibliai antropológia
Filozófiatörténet
Publikációk (Magyar Tudományos Művek Tára)
MEGNÉZEM
Intézményi tisztségek, megbizatások