Hack Márta
Dr. Hack Márta, főiskolai docens PhD
Tanszék
Ókori Nyelvek Tanszékcsoport
Oktatott Tágyak
Kötelező tárgyak:
Óhéber nyelv és exegézis
Óhéber szövegolvasás
Választható tárgyak:
A bölcsességirodalom a Bibliában
Publikációk (Magyar Tudományos Művek Tára)
MEGNÉZEM
Intézményi tisztségek, megbizatások
tanszékvezető - Ókori Nyelvek Tanszékcsoport