Kulcsár Árpád
dr. Kulcsár Árpád, főiskolai docens
Tanszék
Társadalomtudományi Tanszékcsoport
Oktatott Tágyak
Kötelező tárgyak:
Egyetemes és magyarországi egyháztörténet
Választható tárgyak:
Iszlám és reformáció küzdelme a törökkori Magyarországon
Publikációk (Magyar Tudományos Művek Tára)
MEGNÉZEM
Intézményi tisztségek, megbizatások