Petőfi Mónika
Petőfi Mónika, tanársegéd
Tanszék
Keresztény Élet és Szolgálat Tanszékcsoport
Oktatott Tágyak
Kötelező tárgyak:
Keresztény élet és szolgálat II - Pedagógiai és pszichológiai alapismeretek
Választható tárgyak:
A fiatal felnőttkor pszichológiája
A neveléslélektan alapjai
A tanácsadás pszichológiája
A házasság pszichológiája
Krízislélektan
Laikus diagnosztika egyházi szolgálóknak
Szakdolgozati proszeminárium
Publikációk (Magyar Tudományos Művek Tára)
MEGNÉZEM
Intézményi tisztségek, megbizatások