Rákóczi István
Prof. Dr. Rákóczi István egyetemi tanár
Tanszék
Társadalomtudományi Tanszékcsoport
Oktatott Tágyak
Kötelező tárgyak:
Egyetemes és magyarországi egyháztörténet – Egyetemes egyháztörténet 1
Választható tárgyak:
Az ibér inkvizíció története
Latin Amerika: társadalom, politika, egyház
Bevezetés a missziológiába – kultúraközi kommunikáció
Publikációk (Magyar Tudományos Művek Tára)
MEGNÉZEM
Intézményi tisztségek, megbizatások