Szarka Lajos
Dr. Szarka Lajos, tanársegéd PhD
Tanszék
Társadalomtudományi Tanszékcsoport
Oktatott Tágyak
Választható tárgyak:
A magyarországi holokauszt és az embermentés története
Zsidó-magyar sorsközösség Magyarország történetében
Publikációk (Magyar Tudományos Művek Tára)
MEGNÉZEM
Intézményi tisztségek, megbizatások