Felvételi a 2021/2022-es tanévre
A jelentkezési határidő meghosszabbítva 2021. május 31-ig.

A Szent Pál Akadémia felvételt hirdet Teológia szakra 5 éves, osztatlan mesterképzésre nappali és levelező tagozaton. A megszerezhető végzettség: okleveles teológus.

Jelentkezni a https://szpa.hu/felveteli oldalon lehet.

Jelentkezési határidő: 2021. május 25.  Meghosszabbítva 2021. május 31-ig.

A képzésről lásd még a képzések/teológia osztatlan mesterszak menüpontot
 

A jelentkezés feltételei:

  • érettségi,
  • két egyházi szolgálatban álló személy ajánlása (A Hit Gyülekezete tagjai esetében a hallgatóval pásztorlási kapcsolatban álló lelkész, pásztor vagy presbiter ajánlása szükséges, illetve a lelkész, pásztor, presbiter ugyancsak szolgálatban álló feleségének ajánlását is elfogadjuk. Nem budapestiek esetében kérjük, hogy az egyik ajánló a helyi gyülekezet pásztora legyen. Az ajánló nem állhat vér szerinti rokoni kapcsolatban az ajánlott hallgatóval. Más egyházak tagjaitól lelkészi, illetve presbiteri ajánlást kérünk.),
  • megfelelő teljesítmény az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán,
  • hűségnyilatkozat (a Szent Pál Akadémia szellemisége, működési rendje melletti hűség kinyilvánítása), valamint díjfizetési (önköltség és egyéb díjak) kötelezettség vállalása (önköltséget a nem állami ösztöndíjas helyre felvetteknek kell fizetni, az önköltség összegéről szóló tájékoztatást lásd alább),
  • 4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetése.

A jelentkezés során nyilatkozni kell arról, hogy az egyházi elöljárói ajánlást a jelentkező vagy ajánlója nyújtja-e be.

Felvételi vizsga és pontszámítás:

Az írásbeli felvételi vizsga egy általános bibliaismeretet felmérő dolgozat, amit szóbeli meghallgatás követ. A felvételire készülni Ó– és Újszövetségből kell. Az online írásbeli és szóbeli vizsga várható időpontját később tesszük közzé. A pontos időpontokról és egyéb tudnivalókról a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést. A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető (írásbeli vizsga: 100 pont, szóbeli vizsga 100 pont). A Szent Pál Akadémia tudományos diákköri versenyén – más felsőoktatási intézményekhez hasonlóan – középiskolások, illetve más intézmények hallgatói is indulhatnak. Az intézmény tudományos diákköri versenyén (TDK-n) való indulás, elért helyezés beszámít a felvételi teljesítménybe.

A jelentkezés módjáról lásd a szpa.hu/felveteli-tajekoztato-teologia-osztatlan-mesterszak oldalt.

A jelentkezéseket állami ösztöndíjas, illetve önköltséges helyekre lehet beadni. Az intézményben a korábbi évekhez hasonlóan rendelkezésre állnak magyar állami ösztöndíjas (államilag támogatott) helyek. 

Az önköltség összege nappali és levelező tagozaton a 2021/22-es tanévben: 400 000 Ft/félév. Amennyiben az önköltség egyéb forrásból finanszírozható, a hallgatók által fizetett díjat az intézmény csökkenti. A csökkentés miatt az önköltséges hallgatóknak a 2020/2021-es tanévben ténylegesen legfeljebb 90 000 Ft/félév önköltséget kellett fizetniük.

A diploma megszerzéséhez a tanulmányok végeztével középfokú nyelvvizsga szükséges.

Elérhetőségek
Cím: 1103 Budapest Gyömrői út 69. 
E-mail: felveteli@szpa.hu
Ajánlás benyújtása egyházi elöljáró által: ajanlas@szpa.hu.
Telefon: +36 1 4322 720.