2025-ig nyert akkreditációt a Szent Pál Akadémia
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság megállapította, hogy a Szent Pál Akadémia az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) sztenderdek alapján, egységes , az egész intézményre kiterjedő minőségbiztosítási rendszert működtet.

Immár negyedszer akkreditálta 2019-ben  a Szent Pál Akadémiát a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB). A MAB az intézmény minőségbiztosítási rendszerével összefüggésben vizsgálta az SZPA alaptevékenységét, működését, személyi és infrastrukturális ellátottságát. A MAB határozat megállapította, hogy az intézmény minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai tervezettek, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásai rendszeresek. A vezetési folyamatok és a minőségbiztosítási folyamatok között erős a kapcsolat, az oktatás és kutatás menedzsmentje megfelelő, irányai illeszkednek az intézményi stratétégiához. A támogató folyamatok - pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, létesítmény-gazdálkodás - és az infrastruktúra jó hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez.

Az akkreditációs tanúsítvány szerint az akkreditáció egészen 2025. februárjáig, tehát a maximális öt évig érvényes és ez különösen értékes, mivel az akkreditációs eljárások eredményeképpen gyakran olyan eredmény születik, amely közbülső eljárásra, úgynevezett monitoring vizsgálatra kötelezi az akkreditációs ciklus közben az intézményeket, tehát gyakorlatilag csak egy rövidebb érvényességű akkreditációt biztosít. A Szent Pál Akadémia azonban ismét közbenső eljárás nélkül nyert  teljes jogú akkreditációt.