Megjelent a Studia Biblica II. évfolyam 2. száma
Futárszolgálattal házhoz rendelhető a jegyzet@szpa.hu címen.

Tovább a rendeléshez

A 2020/2. szám tartalmából:

A Studia Biblica − Bibliai Tanulmányok 2020-as második számában is három hosszabb lélegzetű tanulmányt közlünk, melyek ezúttal a bibliai hermeneutika, szöveg-, illetve recepciótörténet témájával foglalkoznak. Ruff Tibor Az ószövetségi próféciák értelmezése az Újszövetségben című tanulmányában az ún. „reálpróféciák” működését írja le, aminek megértése a Biblia egészének korunk emberéhez szóló, a jelen eseményeire vonatkozó értelmezése szempontjából is alapvető jelentőségű. Jeremiás könyvének modern nyelvezetű, kommentáros fordítása folyamatosan jelenik meg testvér-folyóiratunk, az Új Exodus hasábjain Benke László tollából, aki mostani lapszámunkban e munka során szerzett meglátásait osztotta meg Korsószilánk-kirakat: Szerkesztői rendezőelvek a maszoretikus Jeremiás-gyűjteményben című cikkében. A harmadik hosszabb lélegzetű tanulmány Grüll Tibor „Törvény, melyet az Úr adott a zsidóknak”. Bibliai idézetek és allúziók késő antik zsidó feliratokon című írása, amely a bibliai szövegek hatását mutatja be a késő antik zsidó epigráfiában. A Kisebb közlemények rovatban két doktorjelölt-hallgató, a legutóbbi számunkban már megismert Tóth J. Viktor (Fuller Theological Seminar, Pasadena) közli írását A Mémrá szerepe a Második Templom korabeli judaizmusban címen; és most mutatkozik be Igari Léna, az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola hallgatója A pravoszláv eszkhatológia című tanulmányával. A Forrás rovatban Hack Mártának az Ézsaiás 11,1‒6a igerészhez készült kommentáros Targum-fordítását olvashatjuk, amely a keresztény teológia szempontjából is kiemelkedő jelentőségű, és számos izgalmas felvetést fogalmaz meg. A Studia Biblica ezúttal is három recenziót közöl. Közülük kettő frissen megjelent magyar nyelvű könyvekre: Szarka Lajos és Rákóczi István egy Flavius Josephusról szóló konferenciakötetre, valamint szerkesztőségünk tagjának, Rugási Gyulának tanulmánykötetére hívja fel a figyelmet, míg Grüll Tibor recenziója William G. Dever „Eltemette-e a régészet a Bibliát?” című kötetére reflektál.