Megjelent a Studia Biblica IV. évfolyam, 2. száma
Megjelent a Szent Pál Akadémia tudományos folyóiratának, a Studia Biblica – Bibliai tanulmányoknak a következő, a Szent Pál Akadémia bibliafordítását tartalmazó első száma (2022/2)

Tovább a rendeléshez

 

Studia Biblia IV. évfolyamának második számával jelentős változás áll be lapunk eddig megszokott struktúrájában. Eddig évente kétszer tanulmánygyűjteménnyel jelentünk meg, amelyben számonként általában négy-öt tanulmány, egy forrásközlés és három-négy recenzió kapott helyet. 2022 őszétől azonban a Studia Biblica második száma egy-egy bibliai könyvet közöl új fordításban, bevezetéssel és kommentárokkal. Terveink között szerepel az Újszövetség régebben, az Új Exodus teológiai folyóiratban, illetve az Evangélium kötetben (Budapest: Hit Gyülekezete ‒ Szent Pál Akadémia, 2001) már megjelent könyveinek újra kiadása: frissített fordításokkal, új jegyzetekkel és bevezetőkkel; és természetesen az ugyanott megjelent ószövetségi könyvek (DánielÉzsaiás és a Tizenkét kispróféta) hasonló formában történő újbóli megjelentetése is. Mostani számunkban egy olyan ószövetségi könyvet adunk közre, amely eddig teljes egészében nem jelent meg másutt: Jeremiás könyvének és Jeremiás siralmainak új fordítását, bevezetővel és jegyzetekkel – amelyek Dr. Benke László többéves fordítói és kutatómunkájának gyümölcsei –, valamint hasznos történeti ismereteket tartalmazó függelékkel. A fordítás szakmai lektorálását Dr. Hack Márta és Dr. Csalog Eszter végezte. A fordítói és a lektori munkára a Szent Pál Akadémia Bibliafordító Bizottságának keretében került sor. Ahogyan azt a korábban megjelent fordítások esetében is jeleztük: az itt közölt szövegeket nem tekintjük sem hibátlannak, sem véglegesnek ‒ a Biblia héber és görög szövege állandó és változhatatlan, de a fordítás munkája folyamatos, mivel maga a célnyelv (ez esetben a magyar) is folyamatosan változik.

Ráadásul ‒ és erre épp Jeremiás könyve a legjobb példa ‒ olyan új történeti források is előkerülhetnek, amelyek egy-egy szövegrészt új fényben világítanak meg, lehetővé téve a szöveg helyes értelmezését (lásd a Jer 39:3-ban említett babilóniai főhivatalnokok tisztségnevei).

Arra is bíztatjuk a Tisztelt Olvasókat, ha a fordításban vagy a jegyzetanyagban bármilyen hibát találnak, vagy kérdésük van azokkal kapcsolatban, jelezzék a Szerkesztőségnek írott elektronikus levélben. Bízunk abban, hogy a Studia Biblicaúj fordítássorozata áldásul szolgál mindazoknak, akik Isten Igéjét mélyebben akarják megismerni.