Tájékoztató a távolléti oktatás rendjéről a Szent Pál Akadémia hallgatóinak

2021. 02. 01. 

A járványügyi helyzet miatt az oktatás mind nappali, mind levelező tagozaton online folyik a 2020/2021-es tanév második félévében. A tanulmányi ügyintézés elektronikusan történik. A nyomtatott jegyzeteket meg lehet rendelni. A diákigazolványokérvényesítéséhez a diákigazolványokat az Akadémia Főépület postaládájába személyesen le lehet adni vagy postán el lehet küldeni (ajánlott levélben), az átvétel a Főépületben elkülönített helyen személyesen lehetséges, illetve a Tanulmányi osztály postán visszaküldi.

A járványügyi helyzetre tekintettel a bejáratnál elhelyezett átvételi pont kivételével a hallgatók a főiskolára csak előzetes időpontegyeztetés alapján léphetnek be. Az esetleges belépéskor kockázatszűrő kérdőív és testhőmérés, maszkhasználat, távolságtartás van érvényben, az épületben folyamatos fertőtlenítés, szellőztetés zajlik. A Kollégiumban a Kormány által elrendelt zárva tartásra tekintettel csak külön engedéllyel bentlakó kollégisták vannak megszigorított járványügyi szabályok mellett.  

Aktuális információk a veszélyhelyzetről 05.27.
 
A hallgatók a Tanulmányi osztály dolgozóival történt előzetes időpontegyeztetés alapján beléphetnek az Akadémia Főépület előterébe olyan ügyek intézésére, amelyeket nem lehet elektronikus vagy postai úton elintézni. Az időpontegyeztetést a titkarsag@szpa.hu e-mail címen lehet kezdeményezni. A kollégiumok hallgatói látogatása, a visszaköltözés egyelőre jogszabályilag nem engedélyezett, a kollégiumban csak a rektori engedéllyel bent lakók tartózkodhatnak, a higiéniai és egyéb rendszabályok megtartásával. Az Akadémia épületei továbbra is zárva tartanak, a munkatársak túlnyomó többsége home office-ban dolgozik. Az új könyvtárépület kivitelezése és a régi könyvtár átköltöztetése folyamatban van, így a könyvtár újra nyitása ősszel esedékes.
 
Az előzetes időpontegyeztetés alapján érkező hallgatókat az intézmény munkatársa engedi be az intézmény előterébe. Az épület ajtajánál elhelyezett asztalhoz a hallgatók egyesével léphetnek. A Hit Park területén és az épületbe való belépéskor is meg kell tartani a kötelező védőtávolságot (1,5 m), valamint kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, a bejáratnál a kéz fertőtlenítése.
 
A vizsgák, a szakdolgozatvédés és a záróvizsgák online kerülnek megrendezésre az eddigi tájékoztatásoknak megfelelően.
 
Jó egészséget, a vizsgaidőszakhoz sok sikert kívánunk!


Az oktatás a Moodle távoktatási rendszeren keresztül folyik. 04. 02.
 
Az órák mind nappali, mind levelező tagozaton az eddigi órarend szerint (lásd a Neptun belépő képernyőn a Letölthető dokumentumok között) „látogassák”, vagyis a tárgyak (kurzusok) alább részletezett felvétele után kísérjék figyelemmel a rendszerben, hogy lesz-e élőben óra a virtuális tanteremben, és amennyiben igen, lehetőség szerint kapcsolódjanak be. A nappali tagozaton több órába a levelezős hallgatók is bekapcsolódhatnak. A levelezősök is a Moodle távoktatási rendszeren keresztül követhetik a konzultáció óráit, a felvett előadásokat és más tananyagokat.
 
Itt lehet belépni a Moodle-rendszerbe:
 
moodle.szpa.hu
 
A felhasználónév és a jelszó a hallgató Neptun rendszerbeli belépése (Neptun-kód és jelszó). Ha valaki nem tudja a Neptun-kódját és/vagy jelszavát, jelezze a tavoktatas@szpa.hue-mail címen. Belépés után a rendszer kérni fog egy e-mail címet, annak megadása után az e-mailben kapott linkre kell kattintani a belépéshez.
 
A következő lépés a hallgatók számára az lesz, hogy a Neptunban felvett tárgyaikba a Moodle rendszerben is újra fel kell jelentkezniük. Ennek oka az, hogy a Moodle rendszer még nem szinkronizál a Neptun rendszerrel, ez várhatóan ősszel kerül majd bevezetésre. A kurzus (tárgy) felvételt egy további, minden kurzusról (tárgyról) egyedileg, kurzuskód és kurzusjelszó megadásával, a tavoktatas@szpa.hu címről kapott e-mail alapján lehet megtenni.