Megjelent a Studia Biblica I. évfolyam 1. száma
Futárszolgálattal házhoz rendelhető a jegyzet@szpa.hu címen.

A STUDIA BIBLICA – BIBLIAI TANULMÁNYOK publikációs lehetőséget biztosít minden olyan tanulmánynak, forrásközlésnek vagy recenziónak, amely a teljes ó- és újszövetségi Szentírást érintő bármely filológiai, exegétikai, történeti, etikai, filozófiai vagy épp természettudományos kérdésről kíván értekezni. Lapunk fő profiljához tartozik az őskereszténység, a Nikaia előtti ókeresztény kor forrásainak, írásmagyarázatának és történelmének kutatása, de éppilyen fontosnak tartjuk az ősi és modern Izrael, valamint a zsidóság történetével kapcsolatos tanulmányok megjelentését. A Studia Biblica szerkesztői a folyóirat legfőbb küldetésének azt tartják, hogy az evangéliumi–karizmatikus keresztény teológiát tudományos módszerességgel műveljék, és ne a Bibliát tegyék a tudomány mérlegére, hanem a különféle humán, társadalom- vagy természettudományokat vizsgálják meg a bibliai kinyilatkoztatás fényében. 


I. évfolyam 1. szám:
 
TANULMÁNYOK
Hack Márta: Másál és költői nyelv
Rugási Gyula: Tíz történetietlen tétel a gnózisról (1. rész)
Finta Szilvia: Általánosítható-e az egyedi? Az egyedi esetek általánosításának problematikája a zsidó vallási jogban

KISEBB KÖZLEMÉNYEK
Ruff Tibor: Isten családterápiája – Az elutasítottság problémája Jákób fiainak életében
Grüll Tibor: A Héliodóros-affér – IV. Seleukos mariséi feliratának tanulságai
Rákóczi István: A „Betűk Atyjától” a digitális evangéliumig: Isten szava nyungwe nyelven

FORRÁS
Csalog Eszter: A Példabeszédek Septuaginta-fordításának (Paroimiai) 1–9. fejezete