KEZDŐLAP > Hallgatóknak > Tudományos diákkör
Tudományos diákkör
Ezen az oldalon a Szent Pál Akadémia Tudományos Diákköri Konferenciájának híreit találja.

A Szent Pál Akadémia a Teológia szakhoz kapcsolódóan tudományos diákkört működtet. A tudományos diákköri (TDK) mozgalom intézményünkben a tehetséges hallgatók kiválasztásának, a tehetséggondozásnak, a kiemelkedő képességű hallgatók felkarolásának egyik legfontosabb színtere.

A témában jártas konzulens által nyújtott egyéni tanulmányi segítség, konzulencia mellett, a hallgatók felkészülését TDK-író műhelyszeminárium segíti. A legjobb dolgozatok jutalma az intézményi forduló nyereményei mellett, hogy megjelenhetnek az intézmény tudományos folyóiratában, a Studia Biblica – Bibliai tanulmányok c. folyóiratban. A TDK-n, OTDK-n való részvétel a teljesítményalapú ösztöndíjaknál a hallgatói szakmai teljesítmény értékelésének komponense. Az országos versenyen eredményt elért hallgatók számára az intézmény pályázati ösztöndíj-lehetőséget biztosít.

Az intézményi TDK-versenyt évente hirdetjük meg, majd a jelentkezésekhez mérten az intézményi TDK konferenciák megrendezésére az OTDK ritmusának megfelelően, kétévente kerül sor.