Intézkedési terv az egészségügyi veszélyhelyzetre
A Szent Pál Akadémia intézkedési terve a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések során

A Szent Pál Akadémia intézkedési terve a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez

2021. március 8-i módosítás 
a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeletre tekintettel

A Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a Szent Pál Akadémián (a továbbiakban: SZPA) visszavonásig digitális munkarend van érvényben. Az intézmény kollégiumában csak rektori engedéllyel rendelkezők tartózkodhatnak. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeletre tekintettel 2021. március 8-tól az irodai és könyvtári munkatársak lehetőség szerint home office-ban dolgoznak. Ez idő alatt visszavonásig a kiadvány- és jegyzetrendelés, valamint az átvételi pont működése (hivatalos és könyvtári dokumentumok) szünetel, az ügyintézés kizárólag elektronikusan folyik, a könyvtár zárva tart. A kollégiumban a rektori engedéllyel rendelkezőknek a bentmaradás a járványügyi rendelkezések maradéktalan betartása mellett lehetséges.

Jelen intézkedési tervnek a módosítás kihirdetésétől (2021. március 8.) visszavonásig érvényes, rendelkezéseit azonnal alkalmazni kell. Az intézkedési terv érvényes a SZPA összes működési és képzési helyén, az általa fenntartott és üzemeltetett összes intézményben/létesítményben, minden főiskolai hallgató, oktató és alkalmazott az alábbiak szerint köteles eljárni.


1.  A Szent Pál Akadémia feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező. 
1.2. A. Az SZPA épületeibe, területére kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy léphet. A kockázatszűrő (pre-triázsolást biztosító) – 2. mellékletben foglalt – tájékoztatást minden, az intézménybe belépni kívánóval meg kell ismertetni. Az a személy, akinél a kockázatszűrés (pre-triázs) alapján koronavírus gyanúja állapítható meg, a  Szent Pál Akadémia területére nem léphet be. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza. Minden, az épületbe lépő személy esetében kötelező kockázatszűrő kérdőív (2. számú melléklet) és testhőmérés alkalmazása. Az intézménybe csak az a személy léphet be, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, és nincsenek az 1. számú mellékletbe foglalt tünetei. 
B. A megrendelt jegyzetekért vagy egyéb (pl. könyvtári) dokumentumokért, illetve diákigazolvány matricáért érkezőknek elegendő a bejáratnál elkülönített munkaállomásig belépni az épületbe, ebben az esetben nem kell kockázatszűrő vizsgálatot lefolytatni. Maszk viselése ilyenkor is kötelező. A rendelkezés 2021. március 8-tól felfüggesztve, az átvételi pont működése szünetel.
1.3. A személyi higiéné betartása az intézmény minden polgára részéről szükséges. Ez magába foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását. Az intézmény területén a maszk használata kötelező.
1.4. Az intézmény területén kötelező a megfelelő fizikai távolság (1,5 m) megtartása. Azokon a helyeken, ahol sorban állás alakulhat ki, ennek szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani. A munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy a munkavégzésre szolgáló helyiség kapacitásának figyelembe vételével a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Irodai munka esetén lehetőség szerint biztosítani kell, hogy egy helyiségben egyszerre egy munkavállaló dolgozzon. Zárt térben a maszk viselése kötelező. 65 év feletti vagy más okból fokozottan veszélyeztetett munkavállalók számára home office munkavégzés javasolt.
1.5. Előzetes időpontegyeztetés alapján hivatali ügyintézés céljából érkezőknek az SZPA-n maszk viselése kötelező. A munkaállomásoknak és a fogadóterületnek egymástól 1,5 méter távolságban kell elhelyezkednie. Amennyiben a látogató nem csak az előtérben a bejáratnál elhelyezett munkaállomást veszi igénybe az ügyintézéshez, az 1.2. A. pontban leírt kockázatszűrő (pre-triázs) vizsgálatot le kell folytatni és azt dokumentálni kell. A rendelkezés 2021. március 8-tól felfüggesztve, kizárólag elektronikus ügyintézés lehetséges.
1.6. Fokozottan kell ügyelni az intézmény hallgatók és/vagy dolgozók által látogatott épületeinek tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítőszerek, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek használatára. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítőszerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. A gyakran érintett felületeket rendszeresen fertőtleníteni (ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. 
1.7Az intézmény Könyvtára a veszélyhelyzet alatt zárva tart, e-mailben érkező kérelmeket a könyvtár vezetőjének engedélyével személyes kontaktus nélkül az 1.2.B. pontban foglaltak alkalmazásával teljesíthet. A rendelkezés 2021. március 8-tól felfüggesztve, a Könyvtár zárva, az átvételi pont működése szünetel.
1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezés esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran ajánlott fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. 
1.9. Az SZPA-ra érkezőket tájékoztatni kell, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre és az adott létesítményre jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti korlátozásokról. 
1.10. Az intézkedésekről és a járványhelyzet alakulásához igazodó változásokról, a különböző rendelkezések kiegészítéséről, aktualizálásáról az SZPA folyamatosan tájékoztatja az intézmény polgárait. Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett a rektor az intézményi sajátosságok figyelembevételével speciális utasításokat hozhat. 
1.11. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak az intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges.  


2. A tanórák megszervezése, a beiratkozás és a bejelentkezés

2.1. Az intézkedési terv jelen módosításának kiadásától fogva visszavonásig jelenléti órák nem tarthatók, az oktatás digitális munkarendben, távoktatással folyik. A távoktatást a Moodle rendszeren belül, online órák esetén felvételről vagy a Zoom rendszerből való közvetítéssel kell megszervezni. 
2.2. Az online tanórákat lehetőség szerint élőben közvetítve, illetve a megfelelő interaktivitást biztosítva kell megtartani. Kiscsoportos vagy személyes konzultációra is sor kerülhet élő online lehetőség megteremtésével. 
2.3. A hallgatókkal való kapcsolattartás elektronikus levelezés, illetve a tanulmányi, valamint a távoktatási rendszeren keresztüli lehetőségek alkalmazásával történik. A beadandó dokumentumokat, zárthelyi dolgozatokat online módon kell leadni.
2.4. Az épületbe belépő hallgató esetében – amennyiben az épület belsejébe továbbhalad – az 1.2.A. pontban szereplő beléptetést (kockázatszűrő kérdőív és testhőmérés) kell alkalmazni. A rendelkezés 2021. március 8-tól felfüggesztve.
2.5. A beiratkozás, bejelentkezés, vizsgázás, hallgatói ügyintézés online történik. Amennyiben személyes ügyfélfogadásra kerül sor, a hallgatók fogadását ütemezni szükséges. A személyes ügyfélfogadás 2021. március 8-tól felfüggesztve.


3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

3.1. A jelenlegi járványügyi helyzetben jelenléti szakmai gyakorlatot nem lehet megtartani.
3.2. Az abszolváló hallgatók esetében lehetővé kell tenni, hogy a szakmai gyakorlatot távolléti oktatás útján teljesíthessék.


4. A számonkérés, beszámolás rendje

4.1. A számonkérés, beszámolók online beadandó feladatokkal, írásbeli és szóbeli vizsgáztatással, valamint egyéb feladatok elvégzésével történnek.


5. A kollégium működtetésére vonatkozó szabályok 

5.1. A veszélyhelyzet idejére a Szent Pál Akadémia Kollégiuma zárva tart, ez alól kivételeket a rektortól átruházott hatáskörben a főtitkár állapíthat meg. A kollégiumban való tartózkodás különösen az alábbi esetekben engedélyezhető: a) külföldi hallgatók, b) határon túli magyarok, c) járványügyi munkát végzők, d) azon hallgatók, akiknek családtagja vagy a vele egy háztartásban élő személy a hallgató állandó lakóhelyén hatósági házi karanténban van és a családtagtól, a vele egy háztartásban élő személytől való elkülönített lakhatásuk máshol nem biztosítható, e) igazolt és méltányolható munkahelyi, szociális, lakhatási körülményekkel rendelkezők. A mérlegelést minden esetben egyedileg kell lefolytatni. A hallgatók kollégiumból való kiköltözésére legalább 48 órát szükséges biztosítani. A kiköltözés során a hallgatónak lehetőség szerint magával kell vinnie a saját tárgyait.
5.2. A hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók járványhelyzet miatti átmeneti kiköltözése esetében a kollégium elhagyásával a kollégiumi jogviszony nem szűnik meg, hanem előre nem látható ideig szünetel. A szünetelés idejére a kollégiumi díj nem kerül kiírásra, illetve a kollégiumi díj a használattal megegyező napidíjban kerül megállapításra.
5.3. A költözési folyamatokat, illetve a bent maradók esetében az együttélést úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön. Látogatót, szállóvendéget, valamint üres hallgatói férőhelyen vendéget fogadni tilos. Kollégiumi rendezvényeket, összejöveteleket nem lehet tartani. Beköltözésre a járványügyi intézkedési terv érvényben léte alatt nem kerülhet sor.
5.4. A méltányossági okokból engedélyezett lakhatás esetén a kollégiumban kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. Az 1.2.A. pontban szereplő kockázatszűrést, a kockázatszűrő kérdőív kitöltését és a testhőmérést naponta minden személy esetében el kell végezni, a tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni. A kockázatszűrő kérdőív és testhőmérés eredményeit nyilván kell tartani. A járványügyi intézkedéseket be nem tartó kollégista kollégiumi jogviszonya azonnali hatállyal megszüntethető.
5.5. A bentmaradó hallgatók elhelyezésénél szükséges a járványügyi védelmi szempontok figyelembevétele, egy kollégiumi szobában egy hallgató kerüljön elhelyezésre. 
5.6. A kollégiumban a maszk használata kötelező, ettől csak a saját szobában egyedül lakó hallgató tekinthet el, amikor a saját szobájában tartózkodik.
5.7. A kollégiumban maradó hallgatók esetében a csoportosulás tilos. Amennyiben a kollégiumban több személy együttesen tartózkodik egy helyen/helyiségben, a maszk használata kötelező, és lehetőség szerint meg kell tartani a 1,5 méteres védőtávolságot, valamint periodikusan szellőztetni kell. Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.
5.8. A kollégiumi, diákotthoni közösségi terek (konyha, mosókonyha, tanulószoba stb.) csak a lehető legszükségesebb mértékben használhatók, a veszélyhelyzetben alkalmazásra kerülő járványügyi higiénés szabályok és a kollégiumi házirend fokozott betartása mellett. A járványügyi intézkedéseknek megfelelő házirendet a kollégiumi nevelőtanárnak, mentoroknak naponta legalább kétszer ellenőrizniük kell.
5.9. A közös használatú helyiségeket fokozottan kell takarítani, fertőtleníteni és a használat során szellőztetni. A közösségi helyeknél virucid hatású kézfertőtlenítő készülékeket kell elhelyezni és rendszeresen utántölteni. 
5.10. Fertőzésgyanú esetén a riasztási protokoll segítségével az érintettet a lehető leggyorsabban el kell különíteni. Ezzel párhuzamosan meg kell tenni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a szükséges azonnali intézkedéseket. 


6. Tanévnyitó, gólyatáborok, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlások

6.1. A tanévnyitó vagy egyéb rendezvény online szervezhető. A rendezvény szervezéséhez a Szent Pál Akadémia Szenátusának hozzájárulása kell.  
6.2. Gólyatábort az intézmény nem szervez. 
6.3. Közvetlen személyes kontaktust igénylő programokat nem lehet szervezni.

7. Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata 

7.1. AZ SZPA sportlétesítményeket nem üzemeltet.
7.2. A jelenlegi járványügyi időszakban az intézmény székhelyén található sportolási lehetőségek igénybevételétől tartózkodni kell. 

Budapest, 2021. március 8.


Németh Sándorné rektor által átruházott hatáskörben: 


Horváth András 
főtitkár s.k.